• A4043 - HH Vịt Ngan thịt 1 ngày - Xuất chuồng

A4043 - HH Vịt Ngan thịt 1 ngày - Xuất chuồng

 • Product Code: A4043 - HH Vịt Ngan thịt 1 ngày - Xuất chuồng

Mã sản phẩm : a4043

Hỗn hợp cho vịt ngan thịt từ 1 ngày tuổi - xuất chuồng

Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 01-10:2009/BNNPTNT
Tiêu chuẩn cơ sở: 36:2014/Appe-HN
Mã số hợp quy: QC 0977/16


 • Chỉ tiêu kỹ thuật và mức chất lượng:
  STT Chỉ tiêu chất lượng ĐVT Mức chất lượng
  1 Độ ẩm tối đa % 13
  2 Protein thô tối thiểu % 15
  3 Năng lượng trao đổi tối thiểu Kcal/kg 2700
  4 Xơ thô tối đa % 5,0
  5 Can xi trong khoảng % 0,6 - 1,2
  6 Phốt pho tổng số trong khoảng % 0,4 - 0,8
  7 Lysin tổng số tối thiểu % 0,8
  8 Methionine+Cystine tổng số tối thiểu % 0,7
  9 Threonin tổng số tối thiểu % 0,6
  10 Khoáng tổng số tối đa % 8
  11 Cát sạn (khoáng không tan trong axit clohydric) tối đa % 2
  12 Hormon và kháng hormon % Không có
  13 Kháng sinh mg/kg Không có
  14 Côn trùng sống   Không có
  15 Các chỉ tiêu khác   Theo quy định hiện hành

  Thành phần nguyên liệu chính

  Khô đậu tương, ngô, cám gạo, tấm gạo, cám mì,chế phẩm bột mì, khoai mì..., các axit amin, các khoáng chất và vitamin.

  Hướng dẫn sử dụng

  • Thức ăn dùng cho vịt, ngan con từ 1-21 ngày tuổi
  • Cho ăn khô hoặc ẩm, nhiều lần trong ngày. Cung cấp đủ nước uống sạch và mát cho ngan vịt.
  • Sản phẩm đã cân bằng dinh dưỡng, do vậy nhà chăn nuôi không cần pha trộn thêm các nguyên liệu khác.

Related Products